Sudaryti sutarti

Sudaryti sutartį

Svarbu prisiminti jog sutartį gali sudaryti tik objekto savininkas. Norint sudaryti sutartį kito asmens nei objekto savininko vardu, reikalingas įgaliojimas arba kitoks šią teisę patvirtinantis dokumentas.