Sudaryti sutarti

Nuo 2023 m. gegužės 1 d. Birštono Elektra nutraukia elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklą.

Siekdami užtikrinti mūsų klientų interesus, nuo gegužės 1 d. perleidžiame savo teises ir pareigas pagal elektros energijos tiekimo sutartis kitam nepriklausomam tiekėjui – „Elektrum Lietuva“, kuris užtikrins mūsų klientams tolimesnį elektros energijos tiekimą ir sutarčių vykdymą.