Sudaryti sutarti

Sudaryti sutartį

Teikiame Lietuvoje pagamintą elektrą už biržos kainą. Rinkdamiesi biržos kainos planą esate garantuoti, kad ši kaina atspindi rinkos pasikeitimus.
– Elektros tiekimo kaina nefiksuojama
– Sutartis neterminuota
– Birštono Elektros aptarnavimo mokestis 0,02 eur/kWh.
Svarbu prisiminti jog sutartį gali sudaryti tik objekto savininkas. Norint sudaryti sutartį kito asmens nei objekto savininko vardu, reikalingas įgaliojimas arba kitoks šią teisę patvirtinantis dokumentas.