Privatumo politika

Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Birštono Elektra“, MB. Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais:

el. paštas info@birstonoelektra.lt.

Asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai:

„Birštono Elektra“paslaugų teikimas:
„Birštono Elektra“paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:

Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises: teisė susipažinti su duomenimis; teisė reikalauti ištaisyti duomenis; teisė reikalauti ištrinti duomenis; teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisė atšaukti sutikimą; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

Klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota „Birštono Elektra“apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis paslaugomis. Siekiant patenkinti „Birštono Elektra“rinkodaros poreikius, Jūsų asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;

automatinis klientų duomenų, susijusių su klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas.

 

Sužinoti daugiau